NordLog Skandinavien AB

Vi arbetar med att skapa en modern helhetslösning för transportbranschen

Välkommen till NordLog Skandinavien AB!

NordLog startades upp under vintern/våren 2012 som ett distributionsåkeri i Borås och som underleverantör till DHL. Verksamheten har under åren utvecklats och numera levererar NordLog dagligen gods ut i Borås och Sjuhärad.

Från Sjuhäradsbygden ut i Norden!

NordLog Skandinavien AB ingår i åkeri- och logistikföretaget RossingGruppen. En koncern som arbetar med fjärrtrafik, linjetransporter, lagerverksamhet och distribution.

Tack vare ett stort kontaktnät från norr till söder har vi god insyn och gedigen kunskap om transport- och logistikbranschen i Sverige. Vilket är precis det som har varit NordLogs huvudsakliga verksamhet sedan starten 2012.

Största delen av verksamheten finns i Borås, men vi servar även kringliggande orter som Ulricehamn, Svenljunga och Sjuhärad. Målet är att utforma en modern helhetslösning inom transport- och logistiksektorn och här fyller NordLogs serviceutbud en mycket viktig funktion!

Vi hanterar och levererar en stor mängd gods varje dag till såväl företag som privatpersoner. Tack vare vår fristående budbilsverksamhet kan vi dessutom erbjuda säkra transporter från Sjuhäradsbygden ut i Norden.

Stadig utvecklingskurva

2018 tog ytterligare ett steg i rätt riktning då vi utvecklade vår bemanningsservice. Sedan 2018 kan vi alltså erbjuda bemanning med erfarna, serviceinriktade chaufförer som ett komplement till Sjuhäradsbygdens övriga åkerinäring.

Nästa steg i utvecklingsfasen nåddes 2020. Då investerade vi i en efterlängtad lastväxlare som går utanför gods och logistik i syfte att testa entreprenadmarknaden i Västra Götaland. Vi är nöjda med den investeringen, men målet är att växa ännu mer!

SKICKA EN TRANSPORTFÖRFRÅGAN IDAG!